C64 Power Game Mod Compo 2 - zasady

V-12

C64 Game Mod Compo 2 - plakat

Wielu z nas marzyło (spędzając godziny przy C64, głównie na kręceniu śrubką w magnetofonie i łamaniu joysticków) o stworzeniu własnej części/kontynuacji ulubionej gry. Niektóre z nich posiadały wbudowany edytor plansz, pozwalający chociaż na chwilę poczuć się jak rasowy projektant. Niestety, stworzenie wersji wykonywalnej nie zawsze było możliwe i częstokroć wymagało odpowiedniej dawki wiedzy z zakresu programowania w języku maszynowym. Mimo tego do dnia dzisiejszego powstało szereg kontynuacji gier tworzonych przez użytkowników, spośród których pod względem liczby wydanych części przoduje Boulder Dash.

Wychodząc naprzeciw wszystkim miłośnikom modyfikowanych gier, chcielibyśmy Was zaprosić do udziału w konkursie C64 Power Game Mod Compo 2, którego zasady są następujące:

- Czas trwania konkursu: Prace można zgłaszać do 1 czerwca 2018 r.
- Aby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty, potrzebujemy minimum 5 prac.
- Gra może być stworzona na edytorze, który pozwala stworzyć w całości gotowe gry (np. SEUCK, Creations, Game Maker) w postaci wykonywalnej, jednakże ostatecznie będzie ona niżej oceniona. Dopuszcza się używanie edytorów do gier już istniejących (np: Boulder Dash, Kikstart 2, Repton 3, Traz, Mr. Robot, Rad Ramp Racer, Breaker, Breakout Construction Kit, Gotcha i inne).
- Im większa kreatywność i wkład osobisty w daną grę, tym większa szansa na wyższe miejsce w ogólnej klasyfikacji.
- Na forum C64 Power jest subforum dla partycypujących ;) (w celu udzielania/uzyskania pomocy w modowaniu gier).
- W widocznym miejscu w grze musi się znaleźć napis „C64 POWER GAME MOD COMPO”, o ile będzie taka możliwość. W przeciwnym wypadku należy dodać linijkę np. podczas depackingu gry lub dodać ekran tekstowy z taką informacją.
- Grę w postaci wykonywalnej należy podesłać na nośniku (kaseta/dyskietka) bądź w postaci elektronicznej (pliki prg, .d64, .t64 bądź .d64 - w dobie Internetu jest to opcja preferowana ;) ) na adres redakcji: raf[m@il]c64power.com.
- Do gry należy dołączyć dokumentację, w której będzie zawarta historia tworzenia danej modyfikacji gry. Można również stworzyć plik wykonywalny na C64, zawierający te same informacje. W treści należy wyraźnie zaznaczyć, jakie formy modyfikacji zostały dokonane (nie musi to być opis techniczny modów - wystarczy je wymienić).
- Podmiana plansz w grze jest wystarczającym kryterium, aby uznać grę za zmodyfikowaną. Zmiana jedynie sprajtów, bądź muzyki, nie jest wystarczającym powodem, by uznać grę za MOD. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionej dyskwalifikacji pracy, jeśli gra będzie zmodyfikowana w minimalnym stopniu lub zmiana nie wpłynie w sposób namacalny na rozgrywkę.
- W przypadku sytuacji problematycznych, organizatorzy oferują swoją pomoc w przygotowaniu gry.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty regulaminu w trakcie trwania konkursu, ale tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Doświadczenie z pierwszej edycji C64 Power Game Mod Compo pokazuje, że taka potrzeba raczej nie nastąpi. ;)
- Gry zostaną zaprezentowane podczas Silesia Party 9. Zakładamy, że to właśnie uczestnicy tego wydarzenia w głosowaniu wyłonią zwycięzców C64 Power Game Mod Compo 2.

Lista nagród będzie aktualizowana na bieżąco. Liczymy na wsparcie ze strony sponsorów. ;)

Naszym celem jest zachęcenie czytelników do twórczego tworzenia kontynuacji gier na C64. Potraktujcie to jako świetną formę zabawy i możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia Commodorowskiego oprogramowania.

Przykłady zmodyfikowanych i modyfikowalnych gier, które mogą posłużyć za inspirację:

- Żulder Dash/Tropyx
- Traz III/Tropyx
- Traz - Power Of Green/Komoda Team
- Giana Sisters Collection/Apidya
- FlaschBier 2007
- Seria “Arno Dash” (i wiele innych podstawowych klonów Boulder Dasha)
- Aargh Krakout
- Championship Sprint

Edytory gier bądź gry, w których istnieje możliwość edycji gry/plansz:

- SEUCK
- Activision GameMaker
- Arkanoid Level editor
- Mr. Robot and his Robot Factory
- Boulder Dash Construction Kit
- Kikstart II
- Gotcha!
- Krakout Construction Kit
- Pinball Construction Set
- Breaker
- Breakout Construction Kit
- Rad Ramp Racer
- Repton 3
- Traz
- Adventure Construction Set

Zachęcamy do tworzenia przeróbek gier, które nie posiadają dedykowanych im edytorów.

Organizatorzy: Raf/Vulture Design, V-12/Tropyx i Komek/K&A Plus.