RetroKomp GameDev Compo - regulamin

RK-LE Org. Team

1) Lista platform sprzętowych, na które przyjmujemy zgłoszenia do konkursu:

a) Atari XL/XE;
b) Atari ST / Atari Falcon;
c) Amstrad / Schneider CPC;
d) Commodore 64;
e) Commodore 128;
f) Commodore C16/C116/+4;
g) Commodore VC/VIC-20;
h) Commodore Amiga OCS/ECS (500/500+/600/1000/2000/3000);
i) Commodore Amiga AGA (CD32/1200/4000);
j) ZX Spectrum 48kB + AY, ZX Spectrum 128.

2) W przypadku retro-platform nie wymienionych wyżej (a także retro-konsol) prosimy autorów o możliwie jak najwcześniejszy kontakt w celu zapewnienia odpowiedniego sprzętu dla ich produkcji.
3) Ze względu na charakter imprezy, w konkursie nie uwzględniamy nowoczesnych konsol oraz komputerów klasy PC.
4) Zastrzegamy sobie możliwość skorzystania z emulatorów do testowania gier oraz wykonania czynności przygotowawczych wyłącznie w sytuacji braku dostępu do prawdziwego sprzętu.
5) Część właściwa konkursu odbędzie się w trakcie trwania imprezy RETROKOMP. Każda produkcja zostanie zaprezentowana na głównym ekranie.
6) Prezentacja gry zostanie przeprowadzona przez autora gry osobiście lub w przypadku gier nadesłanych za pośrednictwem Internetu lub pocztą przez kompetentną osobę z zespołu organizatorów w pełnej zgodzie ze wskazówkami autora gry.
7) Czas prezentacji poszczególnych gier zostanie określony w zależności od ilości zgłoszonych prac.
8) Głosowanie nad wyborem najlepszej gry odbędzie się po zakończeniu prezentacji wszystkich gier.
9) W głosowaniu weźmie udział wyłącznie publiczność zgromadzona na imprezie RETROKOMP.
10) Ostateczny termin na zgłaszanie gier do konkursu upłynie 30 września 2015, a więc niecałe 3 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. Ma to na celu przetestowanie gier oraz przygotowanie prezentacji.
11) Produkcje można zgłaszać kontaktując się z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie dane kontaktowe będą dostępne na stronie internetowej.
12) Biorący udział w konkursie powinien dostarczyć organizatorom:

a) swoją produkcję w formacie umożliwiającym uruchomienie na danej platformie jak i obsługiwanym przez emulatory;
b) dokumentację zawierającą informacje o autorze (autorach) gry, instrukcję obsługi oraz wymagania sprzętowe;
c) kilka zrzutów ekranu z gry (minimum 2);
d) film prezentujący grę, nie krótszy niż 3 i nie dłuższy niż 5 minut; powinien pokazywać zarówno rozgrywkę jak i opcje menu.

13) W konkursie moga wziąć udział zarówno ukończone produkcje, jak i grywalne wersje demo.
14) Dopuszczalne są porty z innych platform, o ile wcześniej gra nie była dostępna na platformie docelowej oraz jest wiernym odwzorowaniem gry z jednej platformy na drugą.
15) Autor jest zobowiązany poinformować organizatorów, że jego gra jest portem.
16) Niedopuszczalne są porty gier na Amigę z wykorzystaniem biblikoteki SDL.
17) Kod lub jego fragmenty oraz oprawa graficzno-muzyczna każdej gry biorącej udział w compo muszą być oryginalne; nie mogą to być materiały wykorzystane wczesniej żadnych innych produkcjach, ani tym bardziej użyte bez zgody ich autorów. Nie dotyczy portów gier określonych w punkcie 14.
18) Niedopuszczalne są produkcje, stworzone za pomocą narzędzi do tworzenia gier, tzw. „gamemakerów” takich jak:

a) SEUCK / Sideways SEUCK (Commodore 64);
b) Arcade Game Designer / SEUD (ZX Spectrum);
c) SEUCK (Atari ST/Amiga);
d) Backbone (Amiga);
e) Reality Game Creator (Amiga);
f) innych niewymienionych lecz działających na podobnej zasadzie co wyżej wymienione.

19) Uczestnicy konkursu automatycznie zgadzają się na publikację dostarczonych prac na zasadach public domain.

NAGRODY

Miło nam oficjalnie poinformować, że dzięki wspierającemu nas od lat Lotharkowi - nagrodami w tegorocznej edycji RetroKomp Gamedev Compo będą:

za miejsce 1): MIST FPGA Computer
za miejsce 2): HXC Floppy Emulator Rev F
za miejsce 3): HXC Floppy Emulator Rev C

Prace należy przesyłać w formie przewidzianej w regulaminie, zgłoszenie powinno zawierać:

1) Produkcję w formie pliku możliwego do uruchomienia na sprzęcie docelowym oraz pod emulatorem.
2) Informację o autorach, instrukcję i wymagania sprzętowe, oraz opis gry.
3) Minimum 2 zrzuty ekranu.
4) Film prezentujący grę w formie opisanej w regulaminie.

Produkcje należy zgłaszać mailowo do 30.09.2015 r. na adres retrokomp.gamecompo@go2.pl z kopią do retrokomp@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy do udziału!